Co obsahuje kufřík   |   Nejdůležitější pomůcky  |   Ostatní pomůcky   |   Příprava - montáž
Vyber si úlohu  

Plastový kufřík

     

 

 

 1 velký plakát
"koloběh vody"
2 metodické
příručky
10 cvičebnic
pro žáky (tato pomůcka koncipována pro práci ve 2-3 členných skupinkách)