Co obsahuje kufřík   |   Nejdůležitější pomůcky  |   Ostatní pomůcky   |   Příprava - montáž
Vyber si úlohu  

Pomůcky


20 filtrů
4 nálevky
4 odměrné
válce
3 odměrky
8 hliníkových
misek
8 lahviček
100 ml
1 olovnice
a 1 provázek
1 dvoumetrová
hadička

3 spojky
2 svorky
na hadičku
1 injekční stříkačka
1 filtrační
membrána
1 baňka s živnou
půdou (před
použitím
uchovávat
v lednici)
indikační papírky
tvrdosti
indikační
papírky pH
a 1 indikační
škála pH
20 špachtlí
10 kapátek (pipet)