Co obsahuje kufřík   |   Nejdůležitější pomůcky  |   Ostatní pomůcky   |   Příprava - montáž
Vyber si úlohu  

Montáž


Jak
umístit
spojky

Vezměte spojku a prostrčte ji vnitřkem vaničky do otvoru, který je k tomuto účelu vytvořen. Stejný postup použijte u všech ostatních vaniček.

 

Jak
nastříhat
hadičky

Nůžkami nastříhejte
tři hadičky: jednu dlouhou
30 cm, druhou 60 cm,
třeti 90 cm. Zbývající
hadička bude dlouhá 20 cm.

 

 

Jak
propojit
vaničky

Zasuňte hadičku do otvoru ve vaničce. Potom vnitřkem vaničky vsuňte spojku do
hadičky.

 

 

 

 

   

Jak umístit
svorku
na hadičku

Vezměte svorku na hadičku a otočte kolečkem
k nevroubkované straně. Zasuňte hadičku pod kolečko. Svorka by měla být umístěna
asi v polovině hadičky.
Abyste mohli svorku dokonale zavřít, otočte kolečkem směrem k vroubkované straně.

Jak sundat
poklop
kufříku

Nadzvedněte poklop tak, abyste mohli pod poklop vsunout ruku a přidržet zadní stranu kufříku.
Vysuňte zadní část poklopu
z kloubů.

Jak
složit
filtr

Vezměte si jeden filtr. Přeložte ho na polovinu
a potom ještě jednou na
polovinu. Abyste vytvořili kužel, vložte doprostřed prst.